Trumresor med meditaion

Vi börjar med en meditation för att sedan övergå till trumresan. En trumresa kan göras ner till den undre världen, där du reser ner till din trädgård och får bl.a träffa ditt kraftdjur. 

Trumresa kan även göras upp till den övre världen där du får resa till olika världar. Beroende på hur jag guiadas i min trumning så ser resorna olika ut från gång till gång.

Fördel att ligga ner under en filt men dem går även att göra sittandes.

Ella Linder