Stresshantering genom mindfulness
Mindfulness kan översättas till medveten närvaro som handlar om att träna vår förmåga att vara uppmärksamma i nuet. Med stöd av de olika mindfulness verktyg stöds individen att komma igång med övningarna som är baserade på MBSR=Mindfulness based stress reduction. Mindfulness träning ger ökade förmåga till avspänning och avslappning, förbättrad koncentration, större självinsikt och förståelse för andra och bättre förmåga att hantera stress.

 

Andlig utveckling genom mindfulness

När du har skapat nya vanor med din träning i medveten närvaro kan du på ett djupare plan bli medveten hur du kan utveckla optimal personlig tillväxt genom att bryta gamla beteendemönster och vanor. Du blir medveten om dina möjligheter till att söka ett högre syfte i ditt liv.

Juan Guzman

Kursförfrågan/bokning:

0733-60 88 08

www.halsokonsult.nu